หน้าหลัก
เกี่ยวกับบริษัท
สินค้า
เว็บบอร์ด
ติดต่อบริษัท
บริษัท ไดมอนด์ โพลิชชิ่ง แซนดิ้ง จำกัด
  ล้อทรายมีแกน
 
MUNTED FLAP WHEELS ขนาด
SIZE
เบอร์ผ้าทราย
#40- #80
เบอร์ผ้าทราย
#100- #180
เบอร์ผ้าทราย
# 240- #400
หมายเลขสั่งสินค้า
Order-On
 
ล้อทรายมีแกน
(แกน 3 mm)
10x10x3
10x15x3
15x10x3
15x15x3
20x10x3
20x15x3
20x20x3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFW 1010
MFW 1015
MFW 1510
MFW 1515
MFW 2010
MFW 2015
MFW 2020
 
ล้อทรายมีแกน
(แกน 6 mm)
25x10x6
25x25x6
25x30x6
30x10x6
30x25x6
30x30x6
38x10x6
38x25x6
38x30x6
40x10x6
40x25x6
40x30x6
50x10x6
50x25x6
50x30x6
63x10x6
63x25x6
63x30x6
76x25x6
76x30x6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFW 2510
MFW 2525
MFW 2530
MFW 3010
MFW 3025
MFW 3030
MFW 3810
MFW 3825
MFW 3830
MFW 4010
MFW 4025
MFW 4030
MFW 5010
MFW 5025
MFW 5030
MFW 6310
MFW 6325
MFW 6330
MFW 7625
MFW 7630

สามารถสั่งทำแบบและขนาดที่ท่านต้องการ

 
ล้อทรายมีแกน
SIZE พิเศษ
25x10x3
25x15x3
25x20x3
25x25x6
20x20x6
20x25x6
20x30x6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MFW 2510 A
MFW 2515 A
MFW 2520 A
MFW 2525 A
MFW 2020 A
MFW 2025 A
MFW 2030 A
Tel. +66 2756-8139-42
info@diamond-polish.com
Copyright 2009 - Diamond Polishing Sanding Co., Ltd. All rights reserved.